Sấm Trạng Trình Tiên Tri : Tận Thế Nhân Loại Đã Cận Kề

25
3Sấm Trạng Trình Tiên Tri : Tận Thế Nhân Loại Đã Cận Kề
Nguồn : Bửu Sơn Kì Hương

Chừng nào thằng ngốc làm vua,
Thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu.
Cuộc đời ai dễ biết đâu
Yêu tinh gian trá bóp hầu thần tiên
Quan làng ỷ thế ỷ quyền
Dân khôn giả dại mới yên phận mình
Mặc ai chia rẽ thị khinh
Việc làng việc nước làm thinh chớ bàn
Ta tin ta mới đặng an
Luận bàn bè bạn chỉ đàng cho nhau
Việc người thì mặc người âu
Nghiêng tai giả điếc lắc đầu làm ngơ
Muốn yên mồn lặng như tờ
Luận bàn việc nước thì khô xác hình
Bởi đời quốc thể bù nhìn
Quan làng tàn bạo sanh linh tơi bời
Lương dân than khổ đòi nơi
Quốc hồn mờ ám hởi ôi thế quyền
Nước nhà nghiêng ngửa ngửa nghiêng
Tham quan hại nước lợi riêng cho mình
Biết chi là ám với minh
Sớm ưa trưa ghét dân tình đời ni
Kim tiền quyền thế tương tri
Không quyền không thế người khi ngu đần
Chớ hà hiếp nhớ siêng cần
Đến nơi Tiên Phật Thánh Thần mới an
Nghèo nàn bổng chốc giàu sang
Đứa ngu đội bạc ra đường dại khôn
Bởi đời toàn lũ vô hồn
Khinh khi nhân nghĩa trọng tôn bạc tiền
Dốt ngu đội lốt Thánh Hiền
Mở miệng thì rặc đồ điên một dòng
Chừng nào cây sắt trổ bông
Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi
Trung thần ái quốc dễ khi
Phản thần mãi quốc nên ghi để đời
Thức thời quốc sử bỏ rơi
Ngay không nhầm lúc dĩ hơi hại mình
Vô quân vô tướng vô binh
Trung không cùng chúa cúng kinh ích gì
Chừng nào lú mọc trên chì
Voi đi trên giấy đến kỳ Đông Chu
Trí thời giả điếc giả ngu
Khôn thời giả dại mà tu lấy mình
Cầm quyền toàn lủ yêu tinh
Quan nhiều Mãng Tháo cùng sinh hại đời
Mua quan bán tước lấy lời
Hại dân hại nước coi trời như không
Bì trung cốt nịnh rặc ròng
Kết phe kết đảng giết giòng phải nguy
Nồi da xáo thịt ngộ thay
Miễn mình béo bở mặc ai ốm gầy
Cáo kia mượn thế hại cầy
Mẹ cha ưa nịnh ghét bầy con ngu
Động tâm Thượng Đế dạy ru
Xuống nhiều tai họa xuân thu sửa lần
Gió sầu mưa thảm cõi trần
Thiên luân địa chấn quân thần nó xem
Canh tân sực nức mùi hèm
Nhâm quý bằng lặng ngoại binh đem vào
Giáp thời thấy rõ binh đao
Ất niên chiến họa xâm vào tràn lan
Thiên tai chiến sự đa đoan
Quốc gia nghiêng ngửa tham quan hại đời
Phản thần bán nước khi trời
Gọi rằng trung trực hởi ôi thế quyền

Nhứt hữu liên sơn nhứt hữu bình
Tam giang khí địa nhụ giang kinh
Tu châu tai lạc thế châu khổ
Ngu lại hườn chung khổ hại mình

Xác dân xung tận cung đình
Thiên oai chấn nổ luật hình ban ra
Mười phần mất bảy còn ba
Mất hai còn một mới ra thái bình
Trục kia chọi với đồng minh
Hai sông khô cạn nhựt tinh tỏ ngời
Ra oai đánh dẹp mọi nơi
Năm châu bốn bể thây phơi chập chùng
Mùa xuân gió bấc lạnh lùng
Cua kình trở gọng về cùng lũ dê
Cuộc đời như thể trò hề
Nực cười lũ chó còn mê lợi quyền
Sình ương khó nướng xào chiên
Quốc gia nghiêng ngửa đảo điên bốn bề
Ra đi thì khó nỗi về
Xe kia hết bánh thả rề sông trôi
Chừng nào Chợ Lớn hết vôi
Bề Đông cá đặt cuộc đời lao đao
Lò rèn thiếu thép rèn dao
Hết đồng đúc đỉnh hết thau bán nồi
Chợ đen vốn một lời mười
Gạo châu củi quế lời người than van
Vải bô giá sánh bằng vàng
Kẻ đói người rách lan tràn chợ quê

Tiết trời đánh đổ bông huê
Nhân dân phải chịu thảm thê họa sầu
Theo Âu nên phải lo âu
Mấy ai hiểu nghĩa Bá Di-Thúc Tề
Khỉ đàn vừa gặp lũ dê
Bắc trung phải chịu thảm thê họa đầu
Đại bàng xung phá đài lầu
Ngạc ngư phóng toát thuyền cầu tan hoang
Rồi Nam cũng chịu lầm than
Phương đông ba tỉnh phải mang họa sầu
Trớ trêu cảnh sắp nhiệm mầu
Phồn hoa đô hội thảm sầu đớn đau
Cuộc đời gẫm thiệt cơ cầu
Trung thua quyền nịnh tiên hầu quỉ ma
Khỉ đàn gặp cặp mảng xà
Trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm
Yêu đương cũng phải lạc lầm
Sáu nơi khói lữa sấm gầm Sài môn
Nghèo nàn không có quách chôn
Gian tham quyền thế biết khôn lánh rồi
Nhưng mà họa có đâu thôi
Bồng con bế cái nổi trôi đầy đàng
Đến hồi quốc vận lâm nàn
Chi tiêu ăn mặc cường quan độc quyền
Càng ngày càng đảo càng điên
Dân ta như thể đàn chiên đánh vồn
Ô hô giống khéo giống khôn
Vay thời phải trả xác hồn lìa xa
Thịt rơi xương nát máu sa
Thầy tăng chẳng chịu ở nhà phù tang

Sưu cao thuế nặng ta mang
Đàng xa mới biết xa đàng nặng cân
Thân dậu lánh việc nương thân
Miên thành Sài trấn đến gần bỏ thây
Khỉ bầy bị một gà khi
Cuộc đời như vậy tham chi mà bòn
Gà mừng gặp lúa túc con
Miễn con no dạ mất còn kể chi
Cái năm chiến họa loạn ly
Mưa to gió họa hại gì tham quan
Nhơn dân khốn khổ đa đoan
Mọi điều khốn khổ lại càng bằng hai
Tu hành hiền hậu chết hoài
Sai ngoa gian trá sống dai chật đàng
Cơ trời định vậy chớ than
Tương vong yêu nghiệt hành tàng đấy ư !
Đầu xuân gà gáy hăm tư
Thầy tăng đến hạn họa trư tuyệt kỳ
……..
🌺 XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ĐẠO HỮU ĐÃ THEO DÕI, HÃY ẤN ĐĂNG KÍ, LIKE, SHARE, VÀ ẤN CHUÔNG ĐỂ CẬP NHẬT ĐƯỢC NHỮNG BẢN MỚI NHẤT.

Nguồn: https://beesandbows.com/

Xem thêm bài viết khác: https://beesandbows.com/meo-vat/

25 COMMENTS

 1. Mô Phật . Ở ngoài kia có người muốn về Việt Nam làm Vua mà Con không hiểu gì về Kinh Thánh Đức Chúa . Đức Chúa , Phật Tổ Như Lai là hai . Con chỉ biết niệm Phật , theo Phật không thay đổi . Mô Phật . Mẹ ơi cứu Con . Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu nạn cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bo Tat . Nam Mô Vô Thương Hư không Địa Mẫu Dương Sanh Bảo Mạng Con Thơ . Nam Mô Phật Tổ Như Lai . Nam Mô Hội Thượng Phật Bồ Tat . Con cầu xin không chiến tranh để chúng sanh mọi người được sống bình an .

 2. ….sau những tiếng sấm mà đủ mình ta giật mình rợn người và có cảm giác ớn lạnh thì đó là những tiếng sấm cảnh báo….mong mọi người hãy sống chậm lại và hãy bồi đấp tình thương của con người vốn dĩ đã có từ trước.đừng bao giờ nghĩ là giúp ng ta ngta trả ơn.xin thưa hãy bỏ suy nghĩ đó đi..vì cái ơn của các bạn sẽ thay vào công đức 1ngày nào đó bạn cần sẽ cảm ứng vớt bạn của ng khác.

 3. Đây không chỉ nói về Việt Nam không mà là cả thế giới , câu thàng ngốc làm vua có lẽ không phải chỉ nước mình , tôi nghĩ kẻ ngốc nhất trên đời chỉ có chính quyền Trung Quốc , bức hại tín ngưỡng ,cho phá hủy tượng Phật , tuyên truyền giả ác đấu và vô thần luận ,
  Câu " thế gian cạo trọc Thầy chùa để râu " ta nói vế thứ hai trước là nói đến sự bại hoại của tôn giáo bây giờ , và thế gian cạo trọc chẳng phải nói , Phật Pháp sẽ truyền rộng trên thế gian sao , và người tu luyện họ là người bình thường vẫn có thể chân tu , có thể thấy Pháp môn này khi truyền ra có thể tu tại gia mà vẫn đắc chính quả . TỔNG KẾT CHÍNH PHÁP KHÔNG Ở TRONG TÔN GIÁO MÀ LÀ Ở NGOÀI XÃ HỘI HÃY ĐỂ THIỆN TÂM VÀ LỜI NGUYỆN TRÊN ĐỜI CÓ CHÍNH PHÁP ĐANG CHUYỀN XIN CHO CON ĐẮC ĐƯỢC RẤT NHIỀU DỰ NGÔN ĐỀU CÓ CHUNG ĐIỂM NÀY.

 4. Nam mô phật tổ Phật thầy Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô A Di Đà Phật Phật Tổ Phật thầy phú gia đình Con Thoát Khỏi Địa Ngục A Tỳ về được Tây Phương Nam Mô A Di Đà Phật

 5. Neu.ta.vi.danh.vi.loi.cua.tran.gia.thi.ta.da.dang.tu.lau.roi.ta.dang.len.kiu.tran.do.thue.nhung.duoc.loi.nhuan.cua.tran.gian.rat.nhieu.ve.kinh.te.nhung.ta.dau.co.can.den.no.dau.ta.da.hua.voi.long.minh.kho.may.ta.cung.chiu.duoc.nhuc.may.ta.cung.chiu.duoc.

 6. Ông bởi vì việt nam sinh ra cạnh hàng xóm phía bắc ông đã thấu hiểu để lại cho hậu thế biết mà cảnh dác

 7. Sấm Trạng Trình :
  "Bỉnh chúc vô minh, Quang tự diệt.
  Trọng Ngân bạc Phúc, Sản tự vong"
  (Ngọn đuốc không ánh sáng, Trần Đại Quang tự chết, Trọng Ngân Phúc bạc phận, CS tự vong)

 8. ĐÒ CHIỀU CANH TÂN

  ĐÒ CHIỀU CANH TÂN rước người hiền,
  Đưa về Tây cảnh cõi Phật Tiên.
  Miệng kêu tay ngoắc người tu tịnh,
  Mau bước lên đò dứt oan khiên.

  Dứt oan khiên mới kịp CANH TÂN,
  Bộ máy thiên cơ nhíp rất gần.
  CHUỘT giao TRÂU tải ôi quá nặng,
  E rằng chậm trễ mất hồn thân.

  Mất hồn thân phải sụp hố sâu,
  Chôn nhốt oan hồn hỡi quá lâu.
  Quanh đi quẩn lại hồng trần mộng,
  Bao giờ thoát khỏi cảnh bể dâu?

  Cảnh bể dâu thiên vạn khổ đau,
  Nay thức tỉnh rồi hãy thoát mau.
  Mau đến ĐÒ CHIỀU CANH TÂN đợi,
  Đợi rước người hiền khỏi khổ lao.

  Khỏi khổ lao về cảnh Tây Phương,
  Không còn chìm đắm bể đau thương.
  Hồng trần qua lại ôi nhiều kiếp,
  Ngán ngẫm lắm rồi chẳng vấn vương!
  Sydney, 27-1-2020, Kiểng Xuân
  https://www.facebook.com/kiengxluu https://kinhsamthatson.wordpress.com/
  https://sites.google.com/view/thientinhbuuson/kinh-s%C3%A1ch-i

 9. Chiến tranh thế giới lần thứ ba là do thằng Trung Quốc nó gây ra nên bị 18 nước đồng minh đánh nhau với nó rồi xài vũ khí sinh học hạt nhân nên thế giới này chết chỉ còn 3 phần xong rồi các đạo chiên tranh giành ngôi vị.
  Chỉ còn lại đạo phật ra đời
  Gì các đạo tà không thể thắng chánh.

 10. Giấu dịch bịnh

  Giấu dịch bịnh mưu đồ chánh trị,
  Tội giết người đáng bị bêu đầu.
  Giấu dịch Vũ Hán dài lâu,
  Ủ dịch rải khắp hoàn cầu tái tê!

  Giấu dịch bịnh ê chề thê thảm,
  Cả hoàn cầu ảm đạm âm u.
  Người chết tăng tốc vù vù,
  Kinh tế lao dốc lu bù lo âu!

  Giấu dịch bịnh năm châu kinh hãi,
  Tập Cận Bình chối cãi được chăng?
  Ổ dịch Vũ Hán lăng xăng,
  Lan ra thế giới tung tăng giết người.

  Giấu dịch bịnh ngàn đời tội lỗi,
  Tội giết người gian dối ạt ào.
  Giết người không kiếm không đao,
  Giết bằng ôn dịch quá nào tinh vi.

  Giấu dịch bịnh tội ni đáng chết,
  Khắp hoàn cầu liên kết chống Tàu.
  Mưu toan ác độc dường bao,
  Hán hóa dịch hóa ngõ hầu Mộng Trung.

  Giấu dịch bịnh hoành tung hoàn vũ,
  Khiến Mỹ Âu thất thủ đầu hàng.
  Để cho Hán tộc vinh vang,
  Đứng đầu thế giới rỡ ràng muôn năm!

  Giấu dịch bịnh tiếng tăm rộng khắp,
  Ai cũng đều biết giặc Tàu man.
  Lưới Trời lồng lộng xa ngàn,
  Mảy lông không lọt mở màn phạt răn!

  Giấu dịch bịnh ắt mang tội nặng,
  Tội giết người tội đáng phân thây.
  Tàu man phải trả nợ này,
  Phải đền tội lỗi Trời đày tiêu vong!
  4-4-2020, Kỳ Vân Cư Sĩ
  Sydney, 4-4-2020, Kỳ Vân Cư Sĩ https://www.facebook.com/kiengxluu
  https://kinhsamthatson.wordpress.com/
  https://sites.google.com/view/thientinhbuuson/kinh-s%C3%A1ch-i

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here